I-35W Mississippi River Bridge collapse

I-35W Mississippi River Bridge collapse.